Sri Kamakshi Ashtotra Shata Namavali – श्रीकामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली

Kamakshi Ambal

॥ श्रीकामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली ॥

अथ श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ श्री कालकण्ठ्यै नमः ।
ॐ श्री त्रिपुरायै नमः ।
ॐ श्री बालायै नमः ।
ॐ श्री मायायै नमः ।
ॐ श्री त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ॐ श्री सुन्दर्यै नमः ।
ॐ श्री सौभाग्यवत्यै नमः ।
ॐ श्री क्लीङ्कार्यै नमः ।
ॐ श्री सर्वमङ्गलायै नमः ।
ॐ श्री ऐङ्कार्यै नमः । १०
ॐ श्री स्कन्दजनन्यै नमः ।
ॐ श्री परायै नमः ।
ॐ श्री पञ्चदशाक्षर्यै नमः ।
ॐ श्री त्रैलोक्यमोहनाधीशायै नमः ।
ॐ श्री सर्वाशापूरवल्लभायै नमः ।
ॐ श्री सर्वसङ्क्षोभणाधीशायै नमः ।
ॐ श्री सर्वसौभाग्यवल्लभायै नमः ।
ॐ श्री सर्वार्थसाधकाधीशायै नमः ।
ॐ श्री सर्वरक्षाकराधिपायै नमः ।
ॐ श्री सर्वरोगहराधीशायै नमः । २०
ॐ श्री सर्वसिद्धिप्रदाधिपायै नमः ।
ॐ श्री सर्वानन्दमयाधीशायै नमः ।
ॐ श्री योगिनीचक्रनायिकायै नमः ।
ॐ श्री भक्तानुरक्तायै नमः ।
ॐ श्री रक्ताङ्ग्यै नमः ।
ॐ श्री शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः ।
ॐ श्री पुष्पबाणेक्षुकोदण्डपाशाङ्कुशकरायै नमः ।
ॐ श्री उज्वलायै नमः ।
ॐ श्री सच्चिदानन्दलहर्यै नमः ।
ॐ श्री श्रीविद्यायै नमः । ३०
ॐ श्री परमेश्वर्यै नमः ।
ॐ श्री अनङ्गकुसुमोद्यानायै नमः ।
ॐ श्री चक्रेश्वर्यै नमः ।
ॐ श्री भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ श्री गुप्तायै नमः ।
ॐ श्री गुप्ततरायै नमः ।
ॐ श्री नित्यायै नमः ।
ॐ श्री नित्यक्लिन्नायै नमः ।
ॐ श्री मदद्रवायै नमः ।
ॐ श्री मोहिण्यै नमः । ४०
ॐ श्री परमानन्दायै नमः ।
ॐ श्री कामेश्यै नमः ।
ॐ श्री तरुणीकलायै नमः ।
ॐ श्री श्रीकलावत्यै नमः ।
ॐ श्री भगवत्यै नमः ।
ॐ श्री पद्मरागकिरीटायै नमः ।
ॐ श्री रक्तवस्त्रायै नमः ।
ॐ श्री रक्तभूषायै नमः ।
ॐ श्री रक्तगन्धानुलेपनायै नमः ।
ॐ श्री सौगन्धिकलसद्वेण्यै नमः । ५०
ॐ श्री मन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ श्री तन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ श्री तत्वमय्यै नमः ।
ॐ श्री सिद्धान्तपुरवासिन्यै नमः ।
ॐ श्री श्रीमत्यै नमः ।
ॐ श्री चिन्मय्यै नमः ।
ॐ श्री देव्यै नमः ।
ॐ श्री कौलिन्यै नमः ।
ॐ श्री परदेवतायै नमः ।
ॐ श्री कैवल्यरेखायै नमः । ६०
ॐ श्री वशिन्यै नमः ।
ॐ श्री सर्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ श्री सर्वमातृकायै नमः ।
ॐ श्री विष्णुस्वस्रे नमः ।
ॐ श्री वेदमय्यै नमः ।
ॐ श्री सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ।
ॐ श्री किङ्करीभूतगीर्वाण्यै नमः ।
ॐ श्री सुतवापिविनोदिन्यै नमः ।
ॐ श्री मणिपूरसमासीनायै नमः ।
ॐ श्री अनाहताब्जवासिन्यै नमः । ७०
ॐ श्री विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः ।
ॐ श्री आज्ञापद्मनिवासिन्यै नमः ।
ॐ श्री अष्टत्रिंशत्कलामूर्त्यै नमः ।
ॐ श्री सुषुम्नाद्वारमध्यकायै नमः ।
ॐ श्री योगीश्वरमनोध्येयायै नमः ।
ॐ श्री परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ श्री चतुर्भुजायै नमः ।
ॐ श्री चन्द्रचूडायै नमः ।
ॐ श्री पुराणागमरूपिण्यै नमः ।
ॐ श्री ओङ्कार्यै नमः । ८०
ॐ श्री विमलायै नमः ।
ॐ श्री विद्यायै नमः ।
ॐ श्री पञ्चप्रणवरूपिण्यै नमः ।
ॐ श्री भूतेश्वर्यै नमः ।
ॐ श्री भूतमय्यै नमः ।
ॐ श्री पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः ।
ॐ श्री षोडान्यासमहारूपिण्यै नमः ।
ॐ श्री कामाक्ष्यै नमः ।
ॐ श्री दशमातृकायै नमः ।
ॐ श्री आधारशक्त्यै नमः । ९०
ॐ श्री अरुणायै नमः ।
ॐ श्री लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ श्री त्रिपुरभैरव्यै नमः ।
ॐ श्री रहःपूजासमालोलायै नमः ।
ॐ श्री रहोयन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ श्री त्रिकोणमध्यनिलयायै नमः ।
ॐ श्री बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः ।
ॐ श्री वसुकोणपुरावासायै नमः ।
ॐ श्री दशारद्वयवासिन्यै नमः ।
ॐ श्री चतुर्दशारचक्रस्थायै नमः । १००
ॐ श्री वसुपद्मनिवासिन्यै नमः ।
ॐ श्री स्वराब्जपत्रनिलयायै नमः ।
ॐ श्री वृत्तत्रयवासिन्यै नमः ।
ॐ श्री चतुरस्रस्वरूपास्यायै नमः ।
ॐ श्री नवचक्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ श्री महानित्यायै नमः ।
ॐ श्री विजयायै नमः ।
ॐ श्री श्रीराजराजेश्वर्यै नमः ॥ १०८

इति श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशत नामावलिः समाप्ता ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *