இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் ஸ்ரீ காமாக்ஷி அம்பாள் தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு தங்க ரதத்தில் காஞ்சிபுரம் நான்கு ராஜ வீதிகளில் பவனி வருகிறார் 14.4.22 இரவு 7.30 மணிக்கு அனைவரும் வருக வருக… (கோப்பு படம்)