ஸ்ரீ காஞ்சி காமாக்ஷி அம்பாள் கோவில் , காஞ்சிபுரம், தமிழ்நாடு

தமிழ்நாட்டில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் (தற்சமயம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்) காஞ்சிபுரம் நகரத்தின் மையத்தில் இந்த கோயில் அமைந்துள்ளது. தேவியானவள் கம்பீரமாக பத்மாஸன நிலையில் அமர்ந்து இருக்கிறார். வந்து தொழும்…

Continue Reading →